Szybki kontakt: +48 605 19 22 28
kancelaria adwokacka zielona góra

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra i Adwokat Adam Goliński wraz z zespołem prawników świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

  • Szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym:

– Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)
– Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
– Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, podział spadku)
– Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in. separacja, rozwód Zielona Góra, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja)
– Prawo pracy (m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, wypowiedzenie, związki zawodowe, odpowiedzialność majątkowa, ZUS)
– Zastępstwo procesowe
– Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew)
– Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja)
– Wniosek o wznowienie postępowania
– Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
– Odszkodowanie, zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, dla osób poszkodowanych, błąd w sztuce lekarskiej, wypadek przy pracy)
– Windykacja należności (m.in. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności)

  • Prawo handlowe, w tym:

– Zakładanie spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z o.o., akcyjna)
– Przekształcanie i likwidacja spółek
– Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
– Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd)
– Przygotowywanie i opiniowanie umów
– Prawo upadłościowe i naprawcze

  • Prawo karne, w tym:

– Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
– Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
– Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
– Wniosek o przedterminowe zwolnienie
– Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
– Środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
– Wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna

  • Prawo administracyjne, w tym:

– Odwołania od decyzji organów administracji
– Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
– Skarga kasacyjna do NSA – Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • Inne zagadnienia, w tym:

– Skarga konstytucyjna
– Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
– Przygotowywanie opinii prawnych
– Prawo własności intelektualnej
– Prawo budowlane
– Udział w negocjacjach

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Zielona Góra – Adam Goliński wraz zespołem;

Główna       O Kancelarii       O mnie       Wynagrodzenie       Współpraca       Rozwód       Kontakt

Żeromskiego 19/1

65-066 Zielona Góra

kancelaria@adwokatzielonagora.pl

+48 602 77 55 78